Eğitimlerimiz

Temel Elektrik-Elektronik

Temel elektrik-elektronik eğitimleri, bir dönem boyunca, toplam 30 saat olarak işlenmektedir. Eğitimde lehimleme, basit elektrik devreleri ve baskı devre yapımı konularında çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Dönem sonunda, proje olarak ayarlı güç kaynağı yapılmaktadır.

Lehimleme

Lehimleme teknikleri, soğuk lehim kavramı ve hurda kartlarda malzeme lehimleme ve sökme gibi konularda çalışılmaktadır.

Basit Elektrik Devreleri

Günlük hayatta karşılaşılan bina içi elektrik tesisatının, tahta panoya modellenmiş şekli üzerinde (sigorta, anahtar, priz, duy ve buvat) , kablolamadan devreye enerji vermeye kadar tüm süreçleri çalışılmaktadır. Ayrıca, “alternatif ve doğru akım üretim teknikleri” konulu bir de sunum yapılmaktadır. Burada, AC ve DC arasındaki farklar, üretim teknikleri, artı-eksi / faz-nötr kavramları ve elektriği taşıma yöntemleri anlatılmaktadır.

Baskı Devre Yapımı

Hazır güç kaynağı şematiği, adım adım baskı devreye dönüştürülmektedir. Bakır plaketi çizme, delme ve asite atma işlemlerini, atölyemizde her öğrenci kendisi yapmaktadır. Baskı devre yapımı, iki farklı şekilde anlatılmaktadır. İlk kısımda, tüm işlemler (malzeme çap ölçümleri, bakır plakete çizme vb. ) asetat kalemi ile direkt olarak el ile yapılmaktadır. İkinci kısımda ise, bu işlemler “ALTIUM” devre çizim programı ile yapılmaktadır. Altium eğitimlerinde, şematik&pcb çizimi ile yeni kütüphane oluşturma konuları işlenmektedir. Altium, günümüzde birçok profesyonel firmanın kullanmakta olduğu devre çizim program olma özelliğini taşımaktadır.

Mikroişlemci&Algoritma

Microişlemci&Algoritma, GTÜ Robotik ve Otomasyon Kulübü’nün ikinci dönem dersidir. Eğitim, toplam da 30 saat olarak işlenmektedir ve Texas Instruments TM4C123G Launghpad isimli uygulama kiti kullanılmaktadır. Eğitimde, mikroişlemci ve TM4C123G hakkında ön bilgi verilerek, led, yürüyen ışık, kesme ve timer, PWM, tuş takımı, LCD, ADC, motor (DC motor ) uygulamaları yapılmaktadır. Uygulamalar, algoritma oluşturma ve program yazma şeklinde sürdürülmektedir.

Devre Tasarımı

Devre tasarımı, GTÜ Robotik ve Otomasyon Kulübü’nün üçüncü ve eğitim serisinin son dönemidir. Eğitim, iki dönem boyunca 45 saat olarak işlenmektedir. Devre ekipmanları, hobi devreleri ve devre tasarımı olarak üç ana başlık altında sürdürülmektedir.

Devre Ekipmanları

Aktif ve pasif devre ekipmanları incelenmektedir. Anlatılacak tüm devre ekipmanlarının, hem kısa çalışma prensipleri anlatılıp hem de breadbord üzerine basit elektronik devreler kurarak birebir olarak da gözlenmektedir. Aktif ve pasif devre elemanı, algılayıcılar, göstergeler ve elektrik makinaları (motorlar) olarak dört başlık altında incelenmektedir.
Aktif ve pasif devre elemanları kısmında, direnç renk kodu okuma ve transistör sağlamlık testleri işlenecek konulardan bazılarıdır. Okuma ve sağlamlık testleri multimetre yardımı ile yapılmaktadır.

Hobi Devreleri

Günlük yaşantıda sürekli kullanılan, devre ekipmanları eğitiminde işlenen devre ekipmanları kullanılarak, hazır devreler kurulmaktadır. Örneğin, flip-flop, ldr ile ışık kontrolü veya kızılötesi alıcı-verici devresi bunlardan bazılarıdır.

Devre Tasarımı

İstenilen şartlarda elektronik devre tasarlamak için izlenmesi gereken yollar verilmektedir. Datasheet okuma, devreleri birbirine bağlama ve mikro işlemci denetiminde devre tasarımı konuları üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, ekonomik devre tasarımı hakkında çalışmalar da, eğitim müfredatı içindedir.